Hudba a slova: Petr Štěpánek, evangelium sv. Jana

Vítej nám, ó, Pane náš
Já se pomodlím svatý Otčenáš
Vítej nám o Vánocích
Vítej nám nám do srdcí

Přinášíš nám poselství
S láskou otvíráš svoje království
Vítej nám o Vánocích
Vítej nám nám do srdcí

Pán
Přichází k nám
Do srdcí zván
Naší vírou

Mráz
Vánočních krás
Vykoupí nás
Se vší bídou

Pán
Přichází k nám
Do srdcí zván
Naší vírou

Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo

Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic
z toho, co povstalo.
V něm byl život,
a ten život je světlo lidí
a to světlo svítí v temnotě
a temnota ho nepostihla.
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.