Texty

Hudba: Petr Štěpánek, Vlastimil Lukšík
Slova: Petr Štěpánek

Tejden co tejden
Hádky a křik
Co z toho vzejde
Divnej zvyk
Zas bych si přála
Pohodu klid
Jak dřív tě ráda mít

Vždyť stačí jenom trošku chtít
A kousek dobrý vůle mít

Tejden co tejden
Pro co a nač
Co z toho vzejde
Slzy, pláč
Zas bych si přála
Pohodu klid
Jak dřív tě ráda mít

Vždyť stačí jenom trošku chtít
A kousek dobrý vůle mít
Jen spolknout věčný hádky
Ustoupit o krok zpátky
Vždyť stačí jenom trošku chtít

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Napůl jak na výletě
A napolovic vážně
Touláme se po světě
A zpíváme básně
A zpíváme básně

S přehledem a pohodou
A taky s trochou kázně
Držíme se nad vodou
Plavíme se krásně
Plavíme se krásně

Jdem, kam nohy zamíří
A zpíváme básně
Tak jako ti rytíři
Bez hany a bázně
Bez hany a bázně

Napůl jak na výletě
A napolovic vážně
Touláme se po světě
A zpíváme básně
A zpíváme básně

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Kdepak teď jsou
Všechny šrámy klukovský
Kdepak teď jsou
Naše plány obrovský
Vždyť přece už jsme dospělí
A prý se nesluší
Říkat věci, který vyruší
Klid uší

Kdepak teď jsou
Všechny knížky dětských dnů
Kdepak teď jsou
Smělý výšky našich snů
Vždyť přece už jsme dospělí
A prý se nehodí
Lítat za sny sedm poschodí
Nehodí

Tak každý z nás
Někdo míň a někdo víc
Užívá dospělosti rub i líc
Proč teda sám
Sobě důstojně lhát
Vždyť se nám stýská tolikrát

Kdepak teď jsou
První lásky nesmělý
Kdepak teď jsou
Všechny pásky doznělý
Vždyť přece už jsme dospělí
A prý to nebolí
Vstoupit tiše mezi soukolí
Pohodlí

Tak každý z nás …

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek
 
Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy
V domnění, že přijdou lepší časy
Že navrátí se tolerance
Pro každýho stejná šance
Nejspíš jsem trochu předběh asi

Oblík´ jsem si zase modrý džíny
V domnění, že svět už bude jiný
Že mezi lidmi bude rovnost
Bratrství a taky volnost
Konečně se slova změní v činy

Vsadil jsem všechno na jednu kartu
Každýmu jsem začal říkat pravdu
Leccos jsem tím někdy zkazil
Často se i v blátě plazil
V kotrmelcích životního startu

Když jsem o tom začal skládat písně
Soudruzi se začli tvářit přísně
K sobě si mě zavolali
Celýho mě rozebrali
A teď přijde refrén týhle písně

Co se týká mojí tvorby
Říkával jsem to, co říkal Gorby
Pro vysoký napětí
Dávno už to neplatí
Co se týká mojí tvorby
Říkával jsem to, co říkal Gorby
A komu se to nelíbí
Ať mi klidně napíše

Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy
V domnění, že přijdou lepší časy
Že navrátí se tolerance
Pro každýho stejná šance
Snad už jsem teda dočkal asi

 

Hudba: Antonín Dvořák, Petr Štěpánek
Slova: Charlie Kasal, Petr Štěpánek

With despair in their hearts
Standing strong and free
Chocking clouds where terror starts
They could barely see

Weeping America
Crying America

Selfless acts of brave deeds
Each in their own way
Giving what is more than they
This is America

In this land known far and wide
A symbol to us all
This one day remember’d be
Of great calamity

Weeping America
Crying America

Selfless acts of brave deeds
Each in their own way
Giving what is more than they
This is America

Selfless acts of brave deeds
Unified in strength
Peopled by a nation brave
This is America
Brave America
Free America

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek, evangelium sv. Jana

Vítej nám, ó, Pane náš
Já se pomodlím svatý Otčenáš
Vítej nám o Vánocích
Vítej nám nám do srdcí

Přinášíš nám poselství
S láskou otvíráš svoje království
Vítej nám o Vánocích
Vítej nám nám do srdcí

Pán
Přichází k nám
Do srdcí zván
Naší vírou

Mráz
Vánočních krás
Vykoupí nás
Se vší bídou

Pán
Přichází k nám
Do srdcí zván
Naší vírou

Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo

Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic
z toho, co povstalo.
V něm byl život,
a ten život je světlo lidí
a to světlo svítí v temnotě
a temnota ho nepostihla.
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

 

Hudba: Janusz Stoklosa
Slova: Lubomír Feldek

Jak hluboké je moře
Jak šílený je čas
Proč pospíchalo hoře
Co potkalo tu nás

Proč pospíchalo hoře
Co potkalo tu nás
Tu nás

Jak vysoko je hvězda
Jak třeskutý je mráz
Jak dlouhá bude cesta
Tam kde potkám tě zas

Jak dlouhá bude cesta
Tam kde potkám tě zas
Potkám tě zas
Potkám tě zas

 

Hudba: Petr Štěpánek
Slova: František Gellner

Zbyla mi veteš vzpomínek
Zástavní list z mých hodinek
A zablácená promenáda
Z dob kdys mě ještě měla ráda

V městě teď bouří karneval
A já bych slzy proléval
K úpadku spěje moje firma
Pánbůh mě pere všema čtyrma

 

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Až se hvězdy nebes dotknou
Až se na prach promění
Až se naše duše protnou
V moudrém porozumění
Až doběhnou kalendáře
Až poleví napětí
Až otevřem všechny snáře
Potom potom vzápětí

Až se staré stromy ohnou
V běsném větru víření
Až se naše vrásky pohnou
Do úsměvu smíření
Až doběhnou kalendáře
Až vyprchá vzepětí
Až vypíšem kalamáře
Potom potom vzápětí

Až bohové řeknou amen
Ve věčném světa blouznění
Až ti hodím z mostu kámen
Do tvých kruhů souznění
Až doběhnou kalendáře
Až vymizí vypětí
Až zažehnem svatozáře
Potom potom vzápětí

S tváří
Magdalény Máří
V stáří
Usměje se stáří

Dej mi ruku svou
Trochu léty prokřehlou
Nabídnu ti svou
Přece líp to jde ve dvou

S tváří
Magdalény Máří
V stáří
Usměje se stáří

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Ptáci odlétají v dál
V jižních krajích horký vzduch už víří
Já teď musím zůstat sám
I tvá křídla jiným směrem míří
Ptáci letí k výšinám
Se zármutkem za nimi smutně hledím
Já tě vážně měl moc rád
Ve vzpomínkách tě horkou rukou hladím

Ptáci odlétají v dál
Za jarních dnů však k nám se zase vrátí
Hnízda nová postaví
I ptáci vědí, že čas se rychle krátí
Hejna mladých vyvedou
Ti dospějí a obalí je peří
Víra má je bezmezná
Vážně všechny hradby zboří

S mou vírou
S tvou sílou
Naše láska se vrátí

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Jsi zklamaná, to se stává
Když si život usmyslí neplnit plán
Řeka slz se rozvodní, jsi tak zmáčená
Deštivý obraz smutných rán

Jsi zklamaná, tak to bývá
Když tě náhle opustí, kdo zůstat měl
Vedle dítě tiše spí, zatím netuší
Že jeho táta odešel

Tak klopejtáš přes kdejakej výmol
A ukrejváš před světem ten svůj bol
A v uších zní akordy jen v moll
Jsi zklamaná
Tak čekáš dál se zaťatou pěstí
Tvůj ideál teď mizí na rozcestí
A hledáš dál malej kousek štěstí
  
Jsi zklamaná, to se stává
Když si v noci vymyslíš barevný snář
Černobílý den barvy rozpustí
A slzy stékaj na polštář

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Má lásko schoulená v náručí
Má lásko uplakaná
Jsou chvíle, kdy osud útočí
A cesta je prošlapaná

Má lásko v náručí schoulená
Ty víš, že vrátím se rád
Tak zůstaň v Dublinu pouze má
Když musím ti teď sbohem dát

Vždyť dálka je strašně lákavá
Na přídi k obzoru plout
A bárka je jako láska tvá
Vede mě světlem i tmou

Má lásko schoulená v náručí
Má lásko neměnlivá
Víš, dálka prý touhu zúročí
Jen musíš být trpělivá

Dívko z Dublinu
Hlídej svou nevinu
Všechno ti prominou
Když budeš nevinnou
Dívko z Dublinu
Hlídej svou nevinu
Než se ti tvůj milej vrátí

Má lásko schoulená v náručí
Má lásko odepřená
Jsou chvíle, kdy osud útočí
A cesta je otevřená

Vždyť dálka je strašně lákavá
Na přídi k obzoru plout
A bárka je jako láska tvá
Vede mě světlem i tmou

Dívko z Dublinu ...

 

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Procházíme každý den slzavým údolím
Provinění z našich hříchů lehce přebolí
Tak hraj
Hraj
Hraj mi, ďáble, tu temnou píseň
O vinách a příčinách
Co předcházejí pád

Pod oprátkou připíjíme vínem na zdraví
Podléháme iluzím, že čas nás napraví
Tak hraj
Hraj
Hraj mi, ďáble, tu zvláštní píseň
O vinách a příčinách
Co předcházejí pád

Prodáváme potají svý vlastní vědomí
Zapíráme před sebou svý černý svědomí
Tak hraj
Hraj
Hraj mi, ďáble, tu strašnou píseň
O vinách a příčinách
Co předcházejí pád

Až mě popraví
Až mi hlavu setnou
Až mě odpraví
I pak
Buď, lásko, se mnou

Až mě umlčí
Až mi slovo vezmou
Až mě umučí
I pak
Buď, lásko se mnou

Až mě pověsí
Až mi sílu vezmou
Až mě vyděsí
I pak
Buď, lásko, se mnou

Až mě dostanou
Až mi duši vezmou
Až mě uhranou
I pak
Buď, lásko, se mnou

Abych moh´ se zase zvednout

Až mě rozčtvrtí
Až mě na kříž zvednou
Až mě rozdrtí
I pak
Buď, lásko, se mnou

Až mě pokoří
Až mi víru vezmou
Až mě umoří
I pak
Buď, lásko, se mnou

Abych moh´ se zase zvednout

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Za chvíli vyjde slunce
Jak dřív, jak tolikrát
Za chvíli vyjde slunce
A bude hřát

Za chvíli přijde ráno
A ptáci spustí zas
Za chvíli přijde ráno
Vzbudí nás

Za chvíli vyjde slunce
Jak dřív, jak tolikrát
Za chvíli vyjde slunce
A bude hřát
A bude hřát

Za chvíli jdem do práce
Je ráno, skončil flám
Za chvíli jdem do práce
Hoří plán

Za chvíli vyjde slunce ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Spát
Slunce šlo spát
Po nebi blíží
Se Velký vůz
A já se chystám
Pomalu chystám
Zahrát si blues
Večerní blues

Blues
Zpívám si blues
O tom, že štěstí
A láska jsou
Dvě květiny, který
Omamně voní
A pak uvadnou
Pak uvadnou

Po zádech přebíhá mráz
Když slyšíš to blues
A nejsmutnějším těm
Sílu dává
Je nejšťastnější ten
Kdo cítí to blues
Nejmocnější lék
Večerní blues
Nejmocnější lék
Večerní blues

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Přestals mě ráda mít
Nechalas mě být
Řeklas, že mám odejít
Najednou
Prostě najednou

A já jsem se otočil
Slzy v očích měl
A potom jsem odešel
Najednou
Prostě najednou

Takhle se láska končí
Dva se ani nerozloučí
Takhle se láska končí

Tak jsem teda osaměl
Zapomenout chtěl
Přesto jsem však vzpomínal
Nejednou
Vážně nejednou

Zase jsem tě objímal
Zase jsem tě měl
Zase jsem tě zajímal
Nádhernou
Tolik nádhernou

Takhle se láska končí ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Ten den jen těžko zpátky vrátíš
Stalo se, co nemělo se stát
Běh času zpátky neobrátíš
Co má se stát, musí se stát

Ten den jen těžko zpátky vrátíš
Řek´ si jí, cos neměl nikdy říct
Zlý slova zpátky nenavrátíš
Ne, ne, ne, ne nikdy víc

Slova zlý vzít zpátky nikdy nejdou
Jako dýka srdce probodnou
Slova zlý nás rozdělí, když vejdou
A navždy mezi námi zůstanou

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Čas nevrátíš zpátky ani náhodou
Všechny krásný chvíle dávno v Pánu jsou
Cestu zpátky nám odnesl proud
Zbejvá jen přímo kupředu plout

Kdekdo nás už odepsal
A jinej zase pohřbil
Rozsudek nám podepsal
A úspěch na nás nezbyl
Když je všechno pryč
Nedej se a křič
Nadechni se
Zvedni hlavu
A na celej svět křič

S pevnou vírou
S tygří sílou
Jde se dál
Jdeme dál

Do starýho železa
By nás někdo rád už strčil
Protržený nebesa
I Pán Bůh se snad mračil
Když je všechno pryč
Nedej se a křič
Nadechni se
Zvedni hlavu
A na celej svět křič

S pevnou vírou
S tygří sílou
Jde se dál
Jdeme dál

Čas nevrátíš zpátky ani náhodou
Všechny krásný chvíle dávno v Pánu jsou
Cestu zpátky nám odnesl proud
Zbejvá jen přímo kupředu plout

Dál, dál a dál
Ke hříchu odsouzení
Dál, dál a dál
Zpátky nedá se jít
Zpátky cesta není

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Dvacáté století
Mnoho trpkých údělů
Dvacátým stoletím
Zní mnoho krutých výstřelů
Dvacáté století
Prapodivná tajemství
Dvacátým stoletím
Mrtví nesou poselství

Nebezpečný svět
Jejich duším přeťal let
Přesto jejich myšlenky
Se vrací stále zpět
A jejich jména jsou
Pro náš svět žalobou
Ve vzpomínkách
Navždy zůstanou

Máhatmá Gándhí
John Kennedy
Martin Luther King
Robert Kennedy
John Lennon
Indíra Gádhíová
Olof Palme
Rádžív Gándhí
Jicchak Rabin
A kolik dalších

Nebezpečný svět ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Milý pane Jirásku
Laskavý a moudrý
Nadhodil jste otázku
Když jste starou pověst psal
Zda se Blaník otevře
Až nám bude nejhůř
A blaničtí rytíři
Vystartují v rychlý cval

Podle starých pověstí
Se stejně dějou věci
Když se náhle poštěstí
Dělat co si kdekdo přál
A tak se Blaník otevřel
Blaník našich srdcí
Skoro každý, kdo jen chtěl
Rytířem se stal

Svatý Václav na čele
Ve své zbroji lesklé
Dech se tají
Kníže země české

Na Václavském náměstí
Nás bylo pár set tisíc
Svatý Václav s hrdostí
Tam spolu s námi stál
Mistr Alois Jirásek
Laskavý a moudrý
Zmýlil se jen o vlásek
Když starou pověst psal

Svatý Václav z kamene
A s ním davy hezké
Dech se tají
Kníže země české

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Venku se setmělo
A začal padat déšť
Srdce se zachvělo
Děsivej Bangladéš
Podivná záchranka
Zas někde v dálce ječí
Cikánský kapsáři
Už vzali do zaječích

Děvky a pasáci
Už jsou zase na place
Založili brigádu
Prcialistický práce
Kámoši taxikáři
Nezměnili heslo
Jenom teď vozej s sebou
Elektrický křeslo

Krysy už lezou
Čenichy vystrkujou z děr
Krysy už lezou
Po větru nabírají směr

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Tejden se končí, je tu pátek
Vodřený džíny navlíkáš
Tejden se končí, tak trochu svátek
Zas za námi pospícháš
Plakáty už dávno visí
Hlásaj, že zas přijedem
Tak do prdele s televizí
Radši něco vyvedem

Kritici píšou, že hrajem sračky
Ale nám to nevadí
Náš úděl holt jsou tancovačky
Sem tam nám to neladí
Kořalka, pivo, holky, víno
Asi nám to závidí
Jak máme někdy nakoupíno
To se hned tak nevidí

Jsi náš
Jsi chycenej
Jsi náš
Jsi ztracenej
Jsi náš
Děsně zpocenej
Jó, už jsi náš

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Některý den jsem divoký tak jako vítr
Jsem vichřice zlá, co na křídlech přináší mráz
Dochází dech a pomalu ztrácím i výdrž
Když zpomalím, zjistím, že leccos jde snáz

Pak přijde den, kdy mírný jsem tak jako vánek
Jsem vlahý déšť, jsem příjemný jak horký fén
To ve dne sním a v noci zas mám klidný spánek
Jsem divoký, jsem mírný vždycky po svém

Jako vítr
I jako vánek
Jako vítr
I jako vánek

 

Hudba: Ervín Grulich
Slova: Jan Nový Cimbura

Máš, co jsi chtěl
Tak co žvaníš
Všechno máš
Víc nemůžeš chtít
Máš, co jsi chtěl
Sám se bráníš
Zbyde prach
Jenom prach
Co nemůžeš smýt

Vůz ti před garáží stojí
Vilu máš nádhernou
V ní vše, co je nejdražší
Máš všechno, co hodně stojí
Jen láska schází ti
Na to prachy nestačí
 
Umřeš tu sám
To je jistý
Vše, co máš
Zdědí buldok tvůj
Krk na to dám
Až to zjistí
Prchne pryč
Co nejdál
Jen aby moh bejt svůj

Vůz ti před garáží stojí ...

 

Hudba a slova: Karel Plíhal

Od města ke městu putujem
Zpíváme a holky muchlujem
Dřív jinam nejedem
Dokud tu poslední nesvedem

Kytary nikdy nám neladí
Naše písně spíš kopnou než pohladí
Nakopnou zadnice
Ctihodných měšťanů z radnice

Ale doufáme, že lidi pochopí
Že pletou si na sebe konopí
Že hnijou zaživa
Když dřepí v hospodě u piva

Hop hej, je veselo
Starosta pozval kejklíře
Hop hej, je veselo
Dnes vítaní jsme hosti
Hop hej, je veselo
Ač nedali nám talíře
Hop hej, je veselo
pod stůl nám házej kosti

Ale jako bys lil vodu přes cedník
Je z tebe nakonec mučedník
Čekaj' tě ovace
A potom veřejná kremace

Rozdělaj' pod náma ohýnky
A jsou z toho lidový dožínky
Kdo to je tam u kůlu
Ale příliš si otvíral papulu

Hop hej ...

Od štace ke štaci putujem
Zpíváme a holky muchlujem
Dřív jinam nejedem
Dokud tu poslední nesvedem

To radši zaživa do hrobu
Než pověsit kytaru na skobu
A v hospodě znuděně
Čekat

 

Hudba a slova: Jan Nedvěd

U stánků na levnou krásu
Postávaj a smějou se času
S cigaretou a s holkou
Co nemá kam jít

Skleniček pár a pár tahů z trávy
Uteče den jak večerní zprávy
Neuměj žít a bouřej se
A neposlouchaj

Jen zahlídli svět
Maj na duši vrásky
Tak málo je
Málo je lásky
Ztracená víra
Hrozny z vinic neposbírá

U stánků na levnou krásu
Postávaj a ze slov a hlasů
Poznávám
Jak málo jsme jim stačili dát

Jen zahlídli svět ...

 

Hudba: Pete Seeger
Slova: Jiřina Fikejzová

Řekni, kde ty kytky jsou
Co se s nimi mohlo stát
Řekni, kde ty kytky jsou
Kde mohou být
Dívky je tu během dne
Otrhaly do jedné
Kdo to kdy pochopí
Kdo to kdy pochopí

Řekni, kde ty dívky jsou
Co se asi mohlo stát
Řekni, kde ty dívky jsou
Kde mohou být
Muži si je vyhlédli
S sebou domů odvedli
Kdo to kdy pochopí
Kdo to kdy pochopí

Řekni, kde ti muži jsou
Co se k čertu mohlo stát
Řekni, kde ti muži jsou
Kde mohou být
Muži v plné polní jdou
Do války je zase zvou
Kdo to kdy pochopí
Kdo to kdy pochopí

A kde jsou ti vojáci
Bože, co se mohlo stát
A kde jsou ti vojáci
Kde mohou být
Řady hrobů v zákrytu
Meluzína kvílí tu
Kdo to kdy pochopí
Kdo to kdy pochopí

Řekni, kde ty hroby jsou 
Co se tady mohlo stát
Řekni, kde ty hroby jsou
Kde mohou být
Co tu kytek rozkvétá
Od jara až do léta
Kdo to kdy pochopí
Kdo to kdy pochopí

 

Hudba: tradicionál
Slova: Jan Vyčítal

Tak už jsem ti teda fouk
Prsten si dej za klobouk
Nechci tě znát
A neměl jsem tě rád
To ti říkám rovnou

Rovnou
Jó, tady rovnou
Rovnou
Jó, tady rovnou
Prostě tě pic
A nehledej mě víc
To ti říkám rovnou

Z Kentucky do Tennesee
Přes hory a přes lesy
Z potoků vodou
Já smejvám stopu svou
To ti říkám rovnou

Rovnou ...

 

Hudba: Petr Štěpánek
Slova: anglické rozpočítadlo

Inty minty tipty tou
Oul boul dominoul
Ouk bouk dominouk
Out You Go!

 

Hudba a slova: Svatopluk Karásek

Oni se k sobě tulej
Tulej, tulej, tulej
Oni se k sobě tulej
Tulej, tulej, tulej
Jako kdyby poslední den lásky
Měl bejt

Tady holt nikdo neví
Co zejtra se s ním může stát
Tady holt nikdo neví 
Co zejtra se s ním může stát
Proto tul se a hřej se
Dokud se máš s kým hřát

 

Hudba: Petr Štěpánek
Slova: Wabi Daněk

U silnice kdysi stával
Deku do půl zad
Ať si mával, jak si mával
Nechtěli ho brát
Kerouaca nikdy nečet
Neznal třetí proud
Přesto každej víkend bejval
S Deanem "on the road"
On the road

Nikdy neměl ani zdání
Jak se hrával bop
Měl jen slinu na toulání
Překážel mu strop
Životem na plný pecky
Neubírat plyn
Tuhle víru na svý pouti
Vzýval jako Dean
Jako Dean

Tak mi řekni
Na co vlastně mám
Moudrosti vyčtený z knížek
Co je dobrý
Na to přijdu sám
Co je špatný
Za tím křížek udělám

Tohle mi na cestě říkal
Já ho kdysi vzal
Potom zavolal jen díky
A já frčel dál
Tuhle knížku nikdy nečet
Neznal třetí proud
Přesto každej víkend bejval
S Deanem "on the road"
On the road

 

Hudba a slova: Karel Kryl

Cesta je prach a štěrk
A udusaná hlína
A šedé šmouhy
Kreslí do vlasů
A z hvězdných drah má šperk
Co kamením se spíná
A pírka touhy
Z křídel Pegasů

Cesta je bič, je zlá
Jak pouliční dáma
Má v ruce štítky
V pase staniol
A z očí chtíč jí plá
Když hází do neznáma
Dvě křehké snítky
Rudých gladiol

Seržante, písek je bílý
Jak paže Daniely
Počkejte chvíli
Mé oči uviděly
Tu strašně dávnou
Vteřinu zapomnění
Seržante, mávnou
A budem zasvěceni
Morituri te salutant
Morituri te salutant

Cesta je tér a prach
A udusaná hlína
Mosazná včelka
Od vlkodlaka
Rezavý kvér, můj brach
A sto let stará špína
A děsně velká
Bílá oblaka

Seržante, písek je bílý ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Ten den je zas tady
A my jsme tady s ním
A zůstane bez vady
Když skončí vítězstvím

Ten den je zas tady
Na to si pozor dej
I když chcem oba body
My hrajem jen fair play

Cigy caga, cigy caga
Heja, heja, heja,
Cigy caga, cigy caga
Heja, heja, heja,

Tauchen, Zikán, Hledík
Krejčí, Schmidt, Pokorný
Veverka, Oplt, Malík
Bejvali výborný

Tenkrát to nebyl zázrak
Zas budem králové
Máme jsme jméno Spartak
A jsme z Hradce Králové

Cigy caga …

 

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Vždyť na to máš
Tak nad čím váháš
Vždyť na to máš
Předem se vzdáváš

Jeď, co to dá
Máš vítr v zádech
Jeď, co to dá
Stačí jen nádech

Vždyť na to máš
Vždyť na to máš
Vždyť na to máš
Vždyť na to máš

Na překážkách
Se nerozhlížej
Jeď, co to dá
Další se blížej

Vždyť na to máš … 

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Zpátky nejdou
Vážně nejdou
Navrátit chvíle nádherný
Tak vzdálený

Zpátky nejdou
I kdybys víc než chtěl
Vážně nejdou
I kdybys právo měl
Navrátit chvíle nádherný
Tak vzdálený

Tak aspoň starý album otvírám
Sny, příběhy a touhy ukrývá
A s nostalgií tiše vzpomínám

Jak jsem byl kluk
A jak kouřit jsem zkoušel
A bylo mi fuk
Jak jsem potom zkoušel
Ke vzpomínkám
Postačí jen fotek pár

A v tanečních
Jak válčil jsem s polkou
A jak jsem byl sám
Se svou první holkou
Ke vzpomínkám
Postačí jen fotek pár

Zpátky nejdou …

Jak jsem se rval
Doma se svým bráchou
A maturoval
S Karlem Hynkem Máchou
Ke vzpomínkám
Postačí jen fotek pár

Zpátky nejdou …

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Rozdvojenou mysl mám, zdá se mám
Jakej to má smysl sám, sám se ptám
Rozdvojená hlava roní trápení
Když se reggae hlavou honí půlený

Rozdvojenej jazyk mám, zdá se mám
Jakej je to zlozvyk sám, sám se ptám
Rozdvojenej jazyk roní trápení
Když se reggae hlavou honí půlený

Asi mám Dg.: Dva Devět Pět
Schizofrenní reggae vydržet
Doktor mě poslal na EEG
Vyšetřit rozdvojený reggae

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Prosím, dej mi trochu víc svý lásky
Abych mohl v noci klidně spát
Abych znal odpověď na otázky
Kdo a koho má proč rád

Nechci hodně, nechci ani málo
Dej mi trochu víc svou lásku znát
Chci jen tolik, aby za to stálo
Mít tě doopravdy rád

Prosím, dej mi trochu víc svý přízně
Abych poznal, že nebydlím sám
Abych zbavil se svý věčný tísně
Abych věděl, že tě mám

Dej mi lásku
Zbav mě trápení
Dej mi klidný pocit zázemí
Dám ti lásku
První, poslední
Dám ti svoje území

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek
na motivy Antonína Dvořáka

Půjdeš se mnou
Já tě bude vést
Půjdem jen tak ve dvou
Hlavu ti zas budu plést

Půjdem cestou
Snad víc než necestou
A dřív než nohy klesnou
Budu tě třeba i nést
Budu tě třeba i nést

Půjdeš se mnou
Dáš si hlavu plést
Ten příběh jde jen ve dvou
Necháš se ráda i svést
Necháš se ráda i svést

Krásnej román
Závěr však neznám
Pár bláznivejch vět
Náš novej svět
A víc nemůžem zpět

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Někdy se mi z toho hlava zatočí
Když si větší množství piva dám
Vlastní nohy ani chůzi nestačí
Jó, já ji mám

Jindy se mi zase hlava zatočí
Když si ňákej litr vína dám
Ráno se mi hlava málem rozskočí
Jó, já ji mám

Pivo, víno, fernet, hajnej
Becherovka, vodka, rum

Jó, já ji mám
Na rameni schoulenou
Jó, já ji mám
Plazím se po kolenou

Vždycky se mi z toho hlava zatočí
Když ňáký promile v krvi mám
Bezpečnostní orgán směle zakročí
Jó, já ji mám

Doma se mi zase hlava zatočí
Když se ti do očí podívám
Tobě se panenky v očích protočí
Jó, já ji mám

Pivo, víno, fernet, hajnej
Becherovka, vodka, rum

Jó, já ji mám ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek
 
Proč na sebe navlíkáš tu bundu příšernou
Proč na krku šňůru máš a kecky na nohou
Proč se vůbec nestříháš
Proč pořád vedeš svou
Dej si říct

Proč se po nocích touláš s tou partou prokletou
A kam zase pospícháš, buď doma před osmou
Proč vůbec neposloucháš
Proč pořád vedeš svou

Dej si říct
Prosím tě, dej si říct
Říct
Proboha, dej si říct
Buď jako normální člověk
A průměrem vezmi za vděk
Prosím tě
Proboha
Dej si říct

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Řek jsem jí, aby přišla v pět
Že musím jí něco povědět
Že musím jí prostě něco říct
Raz, dva a dál už nic
Je konec
Zazvonil zvonec
Musíme se zkrátka rozejít

A ona přišla přesně v pět
A co prej jí chci povědět
Že musí mně taky něco říct
Raz, dva a dál už nic
Je konec
Zazvonil zvonec
Musíme se zkrátka rozejít

Ta láska byla krásná
Jak červencovej den
Však dneska už je prázdná
Co dělat, čert ji vem
Je lepší říct si zpříma
A z očí do očí
Bylo to děsně príma
Je čas to ukončit

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Je strašně bohatá
A krásně nohatá
Když na svých milionech spí
A každej, kdo ji zná
Tak se v ní nevyzná
A přesto o ní tajně sní

Po ránu počestná
A v noci neřestná
A někdy strašně troufalá
Jindy zas pobožná
Úplně nemožná
Kdo se v tomhle vyznat má

Má tisíc různých tváří
Má stovky svůdných gest
Protiklady sváří
Je cíl mých tajných cest

Málokdy zoufalá
O to víc troufalá
A strašně sebevědomá
Je ze všech největší
A taky nemlčí
Když svoji pravdu hájit má

Jindy je bláznivá
Pak zase marnivá
A někdy přímo potrhlá
Úplně dementní
Pak zase decentní
Kdo se v tomhle vyznat má

Má tisíc různých tváří
Má stovky svůdných gest
Protiklady sváří
Je cíl mých tajných cest

Amerika
Amerika
Amerika
Amerika

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Jeruzalém
Přes sedm moří
Jeruzalém
Ohně už hoří
Jeruzalém
Čas oponou trhnul
Jeruzalém
A svět se pohnul

Každý nese svůj kříž
Golgotou stoupá výš
Sem tam se pomodlíš
Piláti se rodí
Farizejští škodí
Ten, kdo je nevinný
Ať hodí

Jeruzalém
Prachem všech pouští
Jeruzalém
Hřích neodpouští
Jeruzalém 
Čas oponou trhnul
Jeruzalém
A svět se pohnul

Každý nese svůj kříž
Golgotou stoupá výš
Sem tam se pomodlíš
Piláti se rodí
Farizejští škodí
Ten, kdo je nevinný
Ať hodí

Jeruzalém
Město bolestných krás
Jeruzalém
Ukrytý se v každém z nás
Kamenné svědomí
Probouzí vědomí
Jeruzalém
Město bolestných krás
Jeruzalém
Ukrytý se v každém z nás

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Všechno se může
Všechno se smí
A vadnou růže
A šedne sníh
A tak se dávaj
Rány pod pás
Málokdo hází
Záchranej pás

Všechno se může
Všechno se smí
Sedřená kůže
Jízlivej smích
A tak se dávaj 
Rány pod pás
Málokdo hází
Záchranej pás

Jsou chvíle, kdy pláčou
I andělé, i andělé
Čím dál víc nad námi pláčou
Andělé, i andělé

Jsou dny, kdy vládnou
Závist a zášť
A světem táhnou
Za větrem plášť
Pak v nebi pláčou
I andělé
Po zemi skáčou
Jejich slzy
Skleněné

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Naprosto neúplatný
Nepřítel protekce
Je vrchním inspektórem
Státní pivní inspekce
Nemá rád mnoho řečí
Výmluvy nesnese
Když vtrhne do lokálu
Do ticha ozve se

Kontrola piva, prosím pěkně!

Je příklad poctivosti
Postrach všech číšníků
Pohroma samoobsluh
Fantom nočních podniků
Když objeví se náhle
Personál třese se
Jen tak bez varování
Do ticha ozve se

Kontrola piva, prosím pěkně!

Tak prosím, krušovické
Tak prosím, smíchovské
Talk prosím, popovické
Anebo plzeňské 
Tak prosím, jedenáctka
Tak prosím, dvanáctka
Tak prosím, osmnáctka
Flekovská třináctka

Když kontroluje míru
To nezná přítele
Má neochvějnou víru
V poctivost prodeje
Zlodějům podvodníkům
Sebere koncese
A nechce slova díků
A znova ozve se

Kontrola piva, prosím pěkně!

Tak prosím …

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

To jsem káp na senza holku
Až jsem oněměl
Nabalil ji bez okolků
A už jsem ji měl

A to se stává
Co naděláš
Život hrává
Si mariáš
(Na náš účet)

Pak se vyloup její starej
S parohama šel
Hnedka jsem byl takhle malej
A už jsem ji měl

A to se stává ...

Pak jsem zase čich ke špuntu
Svět hned zrůžověl
Kámo poslal další rundu
A už jsem ji měl

A to se stává ...

Skončili jsme v jednom báru
Žádnej zádrhel
Kámo vytáh ňákou trávu
A už jsem ji měl

A to se stává ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Marjánka a LSD
Po tom se tak dobře spí
A jinej přitom jenom sní
To kdekdo už dnes ví

Kdekdo začal rapovat
A jinej zase fetovat
A drátovat a letovat
A o tom teď budem hrát

Marihu, marihuana
Marihu, marihuana
Marihu, marihuana
Marihu, marihuana

Legalize canabis
Potom vidíš hejna krys
Jindy zase lítal bys
Cana, canabis

Marjánka a LSD 
Po tom se tak dobře spí
A jinej přitom jenom sní
To kdekdo už dnes ví

Marihu, marihuana ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Ona je dračice, co oheň z pusy chrlí
Nebeská stálice na nebi věčných změn
Má v sobě spalující žár
Tahle božská superstar
Tenhle nedostižný sexy ideál

Ona je vichřice, co všechno kolem boří
A kámen na kameni nikde nenechá
Mosty lásky podpálí
Dynamit odpálí
A pak si s klidem cigaretu zapálí

Ona je vlčice, co zuby ráda cení
Nezkrotná tygřice, co všechno roztrhá
Ale hnedka v zápětí
Už v jejím objetí
Mizí bolest, mizí krutý napětí

Nebe, peklo, ráj
S ní denně prožívaj
Všichni chudáci (šťastlivci)
Co jezdí za její stáj
Ruce vzhůru mám
A taky podléhám
Jejím čarodějným
Sexuálním nástrahám

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Výstřel
Jen rána poslední
Oči se náhle zatemní
A krev se vyroní
Rázem
Stichlo i okolí
Tak vypadá smrt sokolí
Už nic tě nebolí

O tom se těžko povídá
Cos cítil, když jsi umíral
Žes právě tehdy nejvíc toužil žít
Že měl jsi dívku nádhernou
A plánů kapsu bezednou
A místo toho s kvérem musels jít
A umřít

Žít, žít
Tak strašně moc jsi chtěl žít
Že živí ani nemohou
Takovou touhu mít
Žít, žít
Tak strašně moc jsi chtěl žít
Jenom tak se svou milou
Domů za ruku jít

O tom se těžko povídá ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Když někdo tvrdí, že je černá barva bílá
Pánbůh s námi, to je teda síla
A pak chce důkaz, jak jsme loajální
No to je doba vskutku epochální

Doba žádá a doba potřebuje
Jenže často taky dělá z lidí zmije
Za živa z nich ještě klidně svlíká kůži
Pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší

Až půjde básník zase na popravu
Snad se najdou ještě dobří lidé v davu
Co zapomenou na strach i na tíseň
A o básníkovi budou zpívat píseň

Protože píseň to je bomba atomová
Není nikdo, kdo se před ní schová
Píseň nejde zavřít do vězení
Píseň po staletí zlo na dobro mění

Taky já jsem jeden zpěvák z toho davu
Jeden z těch, co maj ještě svoji hlavu
Jeden z těch, co už poztráceli rozum
A jdou s písní proti obrněným vozům

Až poletí má duše za to k Pánu
Budu myslet na dvacet sedm českých pánů
Jak tam na náměstí Staroměstským
I na jejich hlavy padaj lidský blesky

Než se celej život jenom věčně plazit
Raděj vytrhnou si nechám ještě jazyk
Když se zdravý rozum pochopení vzpírá
Pak už zbývá jenom v dobro slepá víra

Až poletí má duše teda k Pánu
Budu myslet na dvacet sedm českých pánů
Jak tam na náměstí Staroměstským
I na jejich hlavy padaj lidský blesky

 

Hudba: Petr Štěpánek
Slova: František Gellner

V hospodě u stolu leccos se řekne
Srdce se zachvěje, srdce se lekne
Trochu se vraždilo, trochu se kradlo
Pereme, pereme špinavý prádlo

Otec už prodal svou poslední krávu
Matku Bůh povolal na věčnou slávu
Trochu se vraždilo, trochu se kradlo
Pereme, pereme špinavý prádlo

Slova jsou slova, mladost je mladost
Genitálie si přejí svou radost
Trochu se vraždilo, trochu se kradlo
Pereme, pereme špinavý prádlo

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

To Stouni v Praze hráli
A my se byli podívat
Jak to po těch letech válí
A taky trochu vzpomínat
Na starý Rolling Stones
Rolling Stones

Hráli starý fláky
A celej Strahov tancoval
A teenageři i starý páky
I sám prezident snad řval
Když hráli Rolling Stones
Rolling Stones

Kameny se valí
Kameny se valí
Kameny se valí
Valí do Prahy

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Kam se poděl ten věčnej suverén
Kalendář, v něm dlouhá řada jmen
Kam se ztratil vítr, co mě vždycky všude hnal
Když jména rozfoukal a jenom jedno ponechal

Je to jen pár týdnů, co tě znám
Seznámení, mejdan, prima flám
Kdopak za to může, ty anebo já, se ptám
Přestože jsme spolu, je každý z nás tak trochu sám

Neplakej
Když odcházím
Vzpomínej
V nesnázích

Tak se mění i věčnej suverén
Nač kalendář s dlouhou řadou jmen
Ten vítr neztratil se, jenom trochu změnil směr
Jsme trochu moudřejší a zůstali jsme oba fér

Neplakej ...

 

Hudba: Vlastimil Lukšík
Slova: Petr Štěpánek

Betonová džungle, novodobý bludiště
Problémový party, betonový bojiště
Nevšímaví obyvatelé
A mladičcí padlí andělé

Nezkrocená touha urvat všechno nahonem
Zpřetrhaná pouta, srdce ztvrdlá betonem
Stěny domů prachem ztemnělé
A mladičcí padlí andělé

Padlí andělé
Padlí andělé
Padlí andělé

Uzamčené dveře domů, klíče na krku
Panelová stavebnice, symbol pokroku
Stěny domů prachem ztemnělé
A mladičcí padlí andělé

Padlí andělé ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Ukaž svý karty
Nalil jsem vína plnou číš
Dívám se na rty
Očekávám, co odpovíš
Vždyť mě znáš
Klid zachovám
Tvoje tvář
Je nachová
Jen hoří
Jen hoří

Tváře ti blednou
Jazyk se do lží zaplétá
Prý jenom jednou
Bylas mi vážně nevěrná
Bylas prý moc opilá
Já však vím svý, má milá
Nevěřím
Nevěřím

Protože víno fleky dělá
Protože víno fleky dělá
 
Hej
Pověz nač ještě tolik lží
Hej
I všechno hezký zamlží
Tak se sbal, má rozmilá
Všechno končí, doznívá
Můžeš jít
Můžeš jít

Protože víno ...

 

Hudba a slova: Karel Plíhal

Skončil další fet
Prominentních hostí
Múzy měly slet
Taky vína bylo dosti
Všichni kouzelní a krásní
Každej ztělesněná ctnost
Byl to príma fet
A já byl taky host

Byl to dobrej fet
Prsty na hmatníku
Běhaly tam a zpět
Víno sládlo na jazyku
Každej prožil velkou lásku
Každej kdo ji prožít chtěl
Byl to príma fet
A mládí patří svět

Byl to dobrej fet
A ty jsi na mě zbyla
Já ti hlavu splet
Hloupou písní na tři kila
Plnou krásných rýmů
Plnou prázdných slov
Byl to príma fet
Byl to príma lov

Byl to božskej fet
Cesta napříč rájem
Máme vlastní svět
Ve kterém si rádi hrajem
Nejraděj na tichou poštu
Kdo co řekl, kdo s kým spal
Byl to príma fet
Jen mi něco vzal

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Kdekdo mi nohy podráží
Častokrát bývalý přítel
Na krk mi věší závaží
Spoutává sílu mých křídel

Nejsem z těch, co se zastaví
Když jim pár nepřátel brání
Vůbec už mě to nebaví
Zůstat tím, kdo hlavu sklání

Já vstávám
Mám sedm životů
Vstávám
Ve smršti útoků
Vstávám
Zase vstávám

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Za třicet stříbrných
Teď prodávaj svou čest
Jenom podprůměrný škvár
Na oko pěst
Za třicet stříbrných
A někteří i za míň
Nás nutí ochutnávat
Z trpkých vín

Pro třicet stříbrných
Už poztráceli tvář
Téměř bezbolestně
Tak se rodí lhář
Pro třicet stříbrných
Neváhaj klamat svět
Jenže tahle cesta
Nevrací se zpět

A každý z nás se jednou musí rozhodnout
A se svědomím dohodnout
A mnohý z nás se pravdě koukne do očí
A pak se raděj otočí

Těch třicet stříbrných
Mi nabízeli též
Stačí málo
Jenom pářit s pravdou lež
Těch třicet stříbrných
Má v rukou mnohý z nás
Ne každý staví
Pro svou víru hráz

 

Hudba: Vlastimil Lukšík
Slova: Petr Štěpánek

Už je to teda hotový
Dějiny už zas pádí
Kdo chce, ať sám si odpoví
Zda můžem se mít rádi

Stroj času se zas roztočil
Vždyť strašně dlouho stál
Pán, co měl srostlý obočí
Si to tak kdysi přál

Nářez
No to je síla
Nářez
Je to nářez
Hned líp se zpívá
Nářez

Už je to teda hotový
A tak se máme rádi
Hrajeme písně rockový
A utíká nám mládí

Stroj času se zas roztočil
Vždyť strašně dlouho stál
Pán, co měl srostlý obočí
Si to tak kdysi přál

Je to nářez ...

 

Hudba a slova: Petr Štěpánek

Jsi sám, jsi sám
Když běžíš tenhle závod
Závod omylů a nedůstojných zrát
Jsi sám, jsi sám
Navíc neznáš vůbec návod
Neznáš pravidla, jak tenhle zápas hrát

Jsi sám, jsi sám
Ale není důvod zoufat
I když budoucnost už otevřela chřtán
Jsi sám, jsi sám
Ale nepřestávej doufat
Ještě zbývá jeden obyčejný plán

Vždyť stačí dávat tolik
Kolik chtěl bys brát
A rovný záda akorát

S láskou a pokorou
Můžem si být oporou
Závist, zášť, zloba
Pokořit jdou

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2